privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de apa si canal

Vizualizeaza
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa

Vizualizeaza
privind aprobarea contracului de delegare de gestiune a Serviciului de alimenatre cu apa

Vizualizeaza
privind aprobarea devizului obiectivului Extindere Scoala Gimnaziala 1

Vizualizeaza
privind aprobarea cofinantarii obiectivului Extindere Scoala Gimnaziala 1

Vizualizeaza
privind incetare mandat Trica Lucian

Vizualizeaza
privind stabilirea unor taxe speciale 2018

Vizualizeaza
privind alegeerea presedintelui de sedinta mai -iulie

Vizualizeaza
privind modificarea HCL 18/31.05.2018

Vizualizeaza
privind acordarea unui mandat special d-lui Cantaragiu Nelu

Vizualizeaza
privind mandatarea reprezentantului comunei Ulmu in cadrul ADI Ecoaqua

Vizualizeaza
privind delegarea unui consilier pentru preluarea atributiilor viceprimarului

Vizualizeaza
privind rectificarea bugetului 2018

Vizualizeaza
privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada august-septembrie

Vizualizeaza
privind aprobarea contului de executie bugetara la30.06.2018

Vizualizeaza