privind delegarea atributiilor secretarului

Vizualizeaza
privind angajarea, lichidarea si plata cheltuielilor din BVC

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta extraordinara

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta ordinara

Vizualizeaza
privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

Vizualizeaza
privind virari de credite in cadrul bugetului local

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta extraordinara

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta ordinara

Vizualizeaza
privind constituirea unui grup de lucru

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta ordinara

Vizualizeaza
privind numirea d-nei Petrescu Claudia responsabil cu aplicarea Ordinului 1069/2016

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta ordinara

Vizualizeaza
privind transmiterea rapoartelor informative

Vizualizeaza
privind convocarea CL in sedinta ordinara

Vizualizeaza
privind verificarea investitiilor din 2017

Vizualizeaza