• CERERE FOSE SEPTICE

 • COMPLTAREA REGISTRULUI AGRICOL

 • Declaratie registrul agricol (1)

 • Declaratie registrul agricol (2)

 • DECLARAŢIA pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

 • DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal

 • DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe clădiri iîn cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 • DECLARAŢIE FISCALĂ Model 2006 ITL - 003 pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)

 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

 • Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modif

 • CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare