• Codul etic / deontologic / de conduita

  • Lista cuprinzand cadourile primite

  • Mecanismul de raportare a incalcarilor legii

  • Declaratia privind asumarea unei agende de integritate orgazitionala

  • planul de integritate al institutiei

  • Raport narativ referitor la stadiul implementarilor masurilor prevazute in SNA si in planul de integritate

  • Situatia incidentelor de integritate

  • Studii / cercetari / ghiduri / materiale informative relevante